STUDIE NOVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNY A TĚLOCVIČNY PRO OBEC MUKAŘOV U PRAHY.
SOUČÁSTÍ JE TAKÉ ROZVOJOVÝ PLÁN ŠKOLNÍHO AREÁLU A ŘEŠENÍ NÁSTUPNÍHO PARTERU DO ŠKOLY.
DATUM PLNĚNÍ: 2021-2022

Back to Top