BOSA  ARCHITEKTI
Architektonické studio, které pracuje na návrzích od studie, dokumentaci pro úřady, výrobní dokumentaci a technický dozor na stavbě. Pracujeme na projektech všech měřítek; od návrh stoličky po urbanistickou strukturu městských sídel.
Primární úsilí je dosažení kvality. Jde o kvalitu návrhu a o kvalitu realizace. Vlastní estetika studia je založena na střídmosti a pokoře, ke které je potřeba dojít. Často se ukáže správné výsledek doplnit silným výtvarným prvkem.
Dobrá architektura stojí na dvou kovových nohách. První noha je ocelová. Je to noha konstrukce, organizace a rozpočtu. Druhá noha je zlatá. Je to noha fantazie, odvahy a krásy. Dobrá architektura neustále myslí na člověka.
A přitom je rozkročená nad propastí, ve které utichají lidské osudy.
--
Design studio works on design from sketch of the idea and documentation of the construction to the construction supervision. The field of works beginning with design of the chair and ending with urban structure of the city.
Aesthetic is based on temperance as a necessary point of time spending with the project. This temperance should be time by time saturated with striking artistic detail. The primary focus of our studio is focus to the quality. Both quality of design and quality of realization.
Excellent architecture stands on two metal legs. First leg is made of steel; the leg of construction, organization and budget. Second leg is made of gold; the leg of an idea, braveness and beauty. Good architecture is straddles over the abysm, what eating humans' destinies.
MgA. Matěj Görner
matej.gorner@gmail.com
+420 777 632 678
Zlatnická 1127/4
110 00 Prague 1