Popis
Na opěrnou stěnu na Vltavské je přenesena retušované fotografie tohoto místa (této zdi) z roku 2002, kdy Prahou protékala největší povodeň od roku 1845.

Fotografie je převedena do černobílé podoby. Dále jsou použity drobné linie stříbrného spreje pro dosažení efektu rozvlnění vodní hladiny, je doplněna mužská postava v nadživotní velikosti v popředí a červená linie skutečného tvaru stěny a jejího obrazu na fotografii. Dále je doplněna grafická značka bosa a nápis
:
___2002___(pod)VLTAVSKÁ___
kde spodní linie nápisu ukazuje kulminační hladinu Vltavy v roce 2002.
Forma je volena tak, aby motiv díla byl srozumitelný i pro cizince, kteří nemají povodně z roku 2002 v živé paměti.

Obhajoba zvoleného řešení
Dílo má dokumentární charakter a připomíná událost, kterou má většina z nás v živé paměti. Střídmá barevnost — černobílý podklad, červené detaily a stříbrná barva odlesků dělají jako nejzajímavější motiv mural artu rozechvělou a přitom klidnou kresbu vodní hladiny. Autorská představa je, že kresba vodní hladiny bude hlavním dekorativním motivem stěny. Zejména při západním světle.

V posledních letech se problematika vody a jejího zadržování v krajině hojně vyskytuje v rámci celospolečenské debaty. Naše uvažování o vodě a o krajině se mění. Pohled na namalovanou vodní hladinu může a má být brán jako příspěvek do této diskuze.
Dílo je navrženou pro danou lokalitu, pro danou zeď. Na jiném místě postrádá dílo význam.

Technické řešení
Výtvarný motiv bude vytištěn ve velikosti 1 : 6 na slepené papírové role. V tomto měřítku se provedou poslední korektury před finálním překreslením na zeď a bude dodán investorům ke schválení. Poté bude obraz rozrastrován a přenesen na zeď. Na zdi se nejprve nanese bílý základ, poté se přemalují větší černé plochy černou akrylovou barvou. Poté se detailní přechody černé a bílé přesprejují černým sprejem, lokálně budou použity šablony (stencil). Následně bude namalována červená linie horní hrany zdi pomocí syntetické barvy, odstín RAL 3020. Červeně bude také natřena celá horní hrana zdi se zábradlím. Zcela nakonec budou nastříkány stříbrné odlesky vodní hladiny (s nástavcem na sprej typ jehla).

Při malbě bude použito přenosné lešení poskytnuté investorem. Malbu je možné realizovat v zadaném termínu (Do 31. 2019) a za daných finančních podmínek (50 000 Kč).
Back to Top