NEJPRVE JSEM SI DEFINOVAL CÍLE URBANISTICKÉ STRUKTURY:
1. HUSTOTA ZÁSTAVBY – ALESPOŇ JAKO U ŘADOVÝCH DOMŮ,
2. SOUKROMÍ – KAŽDÝ RODINNÝ DŮM MÁ VLASTNÍ ZAHRADU,
3. KOMPAKTNOST STRUKTURY – ZÁKLADEM JE JEDEN ESTETICKÝ PRVEK
    A ČITELNÁ URBÁLNÍ ORGANIZACE,
4. PŘIROZENOST – STRUKTURA SE NEOPAKUJE,
    SKLÁDÁ SE Z NEZAMĚNITELNÝCH ČÁSTÍ
.

PŘI HLEDÁNÍ VÝSLEDNÉ STRUKTURY JSEM SE SNAŽIL VYTVOŘIT STRUKTURU
MAJÍCÍ NĚKTERÉ SHODNÉ CHARAKTERISTIKY JAKO MÁ BŘEZOVÝ HÁJ:

JEDNA BŘÍZA SE PODOBÁ DRUHÉ, ALE PŘITOM ŽÁDNÁ NENÍ STEJNÁ.
A ZÁROVEŇ PRO ZACHOVÁNÍ KVALITY PROSTŘEDÍ A KVALITY PROVEDENÍ BYLO VHODNÉ UVAŽOVAT KOMPOZIČNÍM ZPŮSOBEM PODOBNĚ JAKO SKLADATEL UVAŽUJE O SVÉ SKLADBĚ.
K TOMU BYLO NUTNÉ VYTVOŘIT ZÁKLADNÍ KOMPOZIČNÍ OSNOVU, ZÁKLADNÍ JEDNOTKU, SE KTEROU SE DÁLE PRACUJE. V TOMTO PŘÍPADĚ VELIKOST OBÝVACÍHO POKOJE.
ČTYŘI ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ A TYPOLOGICKÉ PRINCIPY. KAŽDÝ ODPOVÍDÁ JEDNOMU Z VRCHOLŮ PYRAMIDY NA SCHÉMATU VÝŠE. MEZI NIMA JE VYTYČENO 6 MEZNÍCH STAVŮ.
ALGORITMUS VYBERE PRO KAŽDÝ DŮM UNIKÁTNÍ SADU 3 ROZMĚRŮ OBÝVACÍ MÍSTNOSTI — VÝŠKA, ŠÍŘKA, HLOUBKA A ZVOLÍ BARVU FASÁDY.
PŘITOM ŠÍŘKU, HLOUBKU A VÝŠKU VLOŽÍ PŘED SPUŠTĚNÍM ALGORITMU DO POČÍTAČE ARCHITEKT – URBANISTA NA ZÁKLADĚ OBRÁZKU VE FORMÁTU .JPG.
KAŽDÝ ZE TŘÍ KANÁLŮ KÓDUJE JEDEN Z ROZMĚRŮ:
YELLOW — VÝŠKA
MAGENTA — ŠÍŘKA
CYAN —
HLOUBKA

TRIK ALGORITMU JE V TOM, ŽE PRACUJE TAK TROCHU ŘÍZENĚ A TROCHU NÁHODNĚ.
ALGORITMUS PRACUJE KVAZINÁHODNĚ. JAKO BY SI U KAŽDÉHO DOMU HODIL ŠESTISTĚNOU KOSTKOU, KTERÝ ROZMĚR SE ZVOLÍ DLE PODKLADU.
ZBYLÉ ROZMĚRY ALGORITMUS DOPOČÍTÁ NA ZÁKLADĚ PRINCIPŮ HARMONIE GAUSOVA ROZDĚLENÍ A KONSTRUKCE. 
Back to Top