Význačnou část studie tvoří návrh uličních fasád objektů. Tyto fasády utváří hlavní veřejný prostor obce. Je proto vhodné řešení fasád věnovat patřičnou péči a navrhovat hmoty v návaznosti na okolní stavby. Z tohoto důvodu byl spolu se studií obou fasád zpracována také Koncepce modernizace fasády obecního úřadu na p. č. 3/2 (cílem je sladit fasádu se současným standardem řešení důležitých veřejných prostranství). Oba rekonstruované objekty jsou samostatné objekty, byť ve vlastnictví jednoho vlastnického subjektu. Z provozních důvodů jsou propojené v úrovni 2. NP lehkou nekrytou lávkovou konstrukcí.
Back to Top