PROGRAM PRACUJE S OBJEKTY ZADANÝMI POMOCÍ 4D SOUŘADNIC [a, b, c, d].
ROTACE JE ZÁKLADNÍ PRINCIP, JAK ZÍSKAT PŘEDSTAVU O MATEMTICKÉM 4D OBJEKTU POMOCÍ DVOUROZMĚRNÉHO MONITORU.
VE ČTYŘROZMĚRNÉM PROSTORU LZE OBJEKTEM TOČIT POMOCÍ 6ti ORTOGONÁLNÍCH OS ZDE OZNAČOVANÝCH JAKO u, v, w, x, y, z.

KAŽDÝ OBJEKT JE PROMÍTÁN DO 3D PODPROSTORU (SOUŘADNICE d = 0).
PŘI VYKRESLOVÁNÍ NA MONITOR POČÍTAČE SE SYNCHRONĚ OTÁČÍ PODÉL OSY y.
PŘI OTOČENÍ PODÉL DALŠÍ ORTOGONÁLNÍ OSY SE OBJEVÍ NA MONITORU JEJÍ PÍSMENO A ZMĚNÍ SE RÁZ HUDBY. PROMĚNA OBJEKTU, KTEROU NÁŠ MOZEK DOKÁŽE ZAVNÍMAT JAKO PLYNULÁ ZMĚNA TROJROZMĚRNÉHO OBJEKTU, JE VE SKUTEČNOSTI POUZE ZMĚNA PROJEKCE ČTYŘROZMĚRNÉHO OBJEKTU, SE KTEROU NEMÁ NÁŠ MOZEK DENNÍ ZKUŠENOST A NENÍ PRO NĚJ TÍM PÁDEM SNADNO UCHOPITELNÁ.
1. HYPERCUBE
2. HYPERSPHERE SURFACE SUBSET
3. KLEIN'S BOTTLE
INOVACE V ARCHITEKTUŘE ŠLA VŽDY RUKU V RUCE S ROZVOJEM TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ. A TAKÉ S ÚROVNÍ A ROZOVJEM TEORETICKÉHO POZNÁNÍ A ROZOVJEM GEOMETRIE.
RENESANČNÍ ARCHITEKTURA JE VELMI TĚSNĚ PROPOJENA S MÓDOU LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY, BAROKNÍ ARCHITEKTURA S HLUBŠÍMI POZNATKY O GEOMETRII KUŽELOSEČEK, ELIPS A HEYPERBOL. MODERNISTICKÁ ARCHITEKTURA SE VYZNAČUJE SILNÝM DŮRAZEM NA REDUKCI A ČISTOTU. SPOLEČNĚ S OBJEVEM FRAKTÁLNÍ GEOMETRIE PŘICHÁZÍ NA SCÉNU ARCHITEKTURA BRUTALISTICKÁ.
K PRÁCI NA TOMTO PROJEKTU MĚ INSPIROVAL DŮM PRO MATEMATIKA.
NEPRRAKTICKÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ VE SVÝCH 47 LETECH ZDĚDÍ (NEBO RESTITUUJE) RODINOU VILU NA OŘECHOVCE.
JELIKOŽ TAKOVÝ ČLOVĚK NEVÍ, CO SI MÁ S TAKTO VELKÝM DOMEM POČÍT, POSTAVÍ SI V NĚM OBROVSKÝ OBCHOZÍ OSMISTĚN S NEKONEČNÝM SCHODIŠTĚM VE TVARU PROSTOROVÉ OSMIČKY.

VRCHOLEM JE POTOM 6 MÍRNĚ VYDUTÝCH ZRCADEL, KTERÉ DOTVÁŘEJÍ POCIT NEKONEČNÉHO PLYNUTÍ PROSTOREM. V KAŽDÉM BODĚ SCHODIŠTĚ VIDÍ ČLOVĚK SVÉ ZÁDA. KAŽDÝM KROKEM JAKOBY PRONÁSLEDOVAL ČLOVĚK SÁME SEBE.

TO JE ASI NĚCO JAKO NEKONEČNÁ KONTEMPLACE O SMYSLU A MARNOSTI SNAŽENÍ.
TAKOVÝM VTÍPKEM NAVÍC JSOU DVA DOMOVNÍ VCHODY
SYMETRICKY ULOŽENÉ PROTI SOBĚ.

 
Back to Top