DRUHÁ GENERACE PARKOVÉHO MUZEA V MODŘANECH. FÁZE F, REALIZATION 2019
KRAJINNÁ ÚPRAVA PARTERU NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY MODŘANKA V MODŘANECH. NA ROZLOZE 0,65 HEKTARU SE NALÉZÁ 10 VÝTVARNÝCH OBJEKTŮ, SOCH A DROBNÝCH UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH VÝTVORŮ INSPIROVANÝCH 12ti ZLOMOVÝMI MOMENTY Z HISTORIE MODŘAN A BLÍZKÉHO OKOLÍ.

KAŽDÁ Z TĚCHTO VÝTVARNÝCH ATMOSFÉR MÁ VEDLE SVÉ 'UMĚLECKÉ' HODNOTY TAKÉ ROZMĚR SPOLEČENSKÝ, KTERÝ NAPOMÁHÁ SETKÁNÍ A KOMUNITNÍMU TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU.
OTEVŘENO 18. 5. 2019
ČEKÁ SE NA FOTODOKUMENTACI
DATUM OTEVŘENÍ — JARO 2019
Back to Top