K HLAVNÍMU PROJEKTU PARKOVÉHO MUZEA, DOŠLO NA PLOŠE 3 000 m2 K DOPLNĚNÍ 6TI ATMOSFÉR. REALIZOVÁNO 2017.
PROJEKT VZNIKL VE SPOLUPRÁCI S Ing. arch. TOMÁŠEM LEGNEREM
Back to Top