PARKOVÉ MUZEUM STARÉ MODŘANY, FÁZE C, 2018
KRAJINNÁ ÚPRAVA PARTERU NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY U CUKROVARU V MODŘANECH. NA ROZLOZE 0,5 HEKTARU SE NALÉZÁ 12 VÝTVARNÝCH OBJEKTŮ, SOCH A DROBNÝCH UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH VÝTVORŮ INSPIROVANÝCH 12ti ZLOMOVÝMI MOMENTY Z HISTORIE MODŘAN A BLÍZKÉHO OKOLÍ.

KAŽDÁ Z TĚCHTO VÝTVARNÝCH ATMOSFÉR MÁ VEDLE SVÉ 'UMĚLECKÉ' HODNOTY TAKÉ ROZMĚR SPOLEČENSKÝ, KTERÝ NAPOMÁHÁ SETKÁNÍ A KOMUNITNÍMU TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU.
KVALITA VEŘEJNÉHO PROSTORU SE SKLÁDÁ Z DROBNÝCH DETAILŮ, MOZAIKY MATERIÁLŮ A NA MÍRU VYRÁBĚNÉHO DESIGNU, KTERÝ JE ODVOZENÝ OD LIDSKÉHO MĚŘÍTKA.
--
MONUMENTÁLNÍ PRVKY OBRYSU VILY, BRÁNY, NÁVĚSTIDLA A DRAGOUNA A HUSÁKOVY ZEMĚKOULE DÁVAJÍ LIDSKÉMU MĚŘÍTKU MOŽNOST GRADACE. 
PROJEKT PARKOVÉHO MUZEA JE ZDÁRNÝ PŘÍKLAD SPOLUPRÁCE DEVELOPERA (SKANSKA), MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY (PRAHA 12) A OBČANŮ, CO PROSTO VYUŽÍVAJÍ.

PARKOVÉ MUZEUM BYLO OTEVŘENO 14. 6. 2018.
PROJEKT VZNIKL VE SPOLUPRÁCI S Ing. arch. TOMÁŠEM LEGNEREM A MgA. MATĚJEM JAKOUBKEM
Back to Top