PRŮVODNÍ ZPRÁVA

„Věnovat veteránům část veřejného prostoru je, dle úsudku autora, dobrý odvážný nápad.
A věnovat jim část důležitého veřejného prostoru v centru města kousek od městské radnice je symbolické gesto, které přesahuje svým významem pouhé setkání veteránů, které se koná jednou či několikrát do roka. Jde o možnost jak upomenout na jeden ze základních stavebních kamenů našeho státu, našeho lidského soužití. Jak vyzdvihnout obranyschopnost naší tisícileté kultury. Schopnost bránit se a ubránit se.“


Soutěžní návrh památníku je tvořen výtvarně stylizovaným slovem mír, které v sobě nese esenci obrany a ubránění naši kulturní tradice. Památník je pojat jako důstojné auditorium, místo pro veřejné proslovy veteránů. Památník je pojat jako autoritativní místo pro vzpomínkové akce veteránů, vojenské proslovy vojáků a státnické proslovy politiků. Památník je tu především od toho, aby těmto proslovům dodal vážnost a autoritu. Památník je především scénografií. Památník není ani tolikero sochou, ani tolikero architekturou, jako je primárně scénografií.

Následující otázka je přirozená. Co se bude v Parku československých letců dít během dní všedních, nesvátečních? Co za zážitek čeká na běžného návštěvníka parku? A co má návštěvník z návštěvy antického amfiteatru, kde se divadlo již léta nehraje? Jaký si odnese zážitek večerní návštěvník pražského Vítkova? Velkolepý, protože zde je cítit význam místa i ve chvíli, kdy je takřka prázdné. Postavit pro veterány místo pro setkávání je stejně odvážné, jako zavazující. Toto místo bude žít celý rok, pokud minimálně jednou do roka bude důstojně oživeno setkáním veteránů, kteří dají účelu místa jeho skutečný význam.

Památník se skládá ze dvou částí: Řečnický stupínek s auditoriem a stéla s podstavcem. Finanční prostředky jsou rozděleny přibližně rovnoměrně tyto dvě části, přičemž je dbáno na kvalitu materiálů a zpracování. Památník má půdorysný tvar protáhlého lichoběžníku do tvaru písmene V. Má výměru 146 m. Půdorysně je památník umístěn uprostřed parku a jeho dynamika se obrací k budově městské radnice na východě. Zároveň si nekonkuruje s prostorem pro umístění letadla (zde může být případně jiná socha na místo letadla osazena v budoucnu). Památník je auditoriem s vyvýšeným řečnickým stupínkem 400 mm nad terénem. Do auditoria se vejde více jak 200 stojících lidí, případně se zde dá vyskládat 84 židlí a dalších 94 lidí může stát po bocích. V běžném provozním dnu funguje scénografie památníku jinak. Z řečnického stupínku se stane sedák na sezení a samotná stéla v ose parku nám zneklidňujícím dojmem připomíná, že suverenita, svoboda a mír, nejsou samozřejmostí. Jde o zneklidnění estetické, nikoli hysterické.


Materiálové a konstrukční řešení
Celý vyznačený lichoběžník ve tvaru V je zbudován nanovo. Na místě jeho okrajů navazuje na původní terén dle místního spádování komunikací. Uprostřed Lichoběžníku je menší trojúhelník — auditorium, kam lze umístit 81 židlí. Toto auditorium je ve spádu 3°. Okolo zbývá vždy průjezd nejméně 2,5m. Hlavní stéla, řečnický pultík a obruby jsou zhotoveny z řezaného blokového pískovce. Stéla je přitom dutá a má sílu stěny 200 mm, kostky jsou spojovány maltou pod zastřešením jsou nosníky z I profilů dimenzované statikem. Stéla a památník stojí na betonových pasech.
Celkem je použito 10 m3 řezaného pískovce.
Pod stélou jsou rozevlátá písmena m a r z železné (cortenové) pásoviny o šířce 75 cm, celkové délce 10 m, strojně ohýbané. Na stéle je nápis (Část básně od Jaroslava Seiferta s komentářem) rovněž zhotovený ze železa (cortenu). Auditorium je navrženo ve sklonu 3° a osazeno žulovou zatravňovací dlažbou. Zbytek plochy je buďto vydlážděn žulou, nebo lze v rámci optimalizace nákladů použít stávající dlažbu.

Sítě, přeložky a osvětlení.
V rámci instalace je nutné posunout jeden stožár VO a provést přeložku asi 9 m rozvodů VO (v místech, kde se kope nová konstrukce. Tyto náklady lze shora vyčíslit do 200 000 Kč. V památníku se také počítá s 8 světly slavnostního osvětlení zapuštěnými do soklu stély připojenými k rozvodu VO. Náklad cca 160 000 Kč.
Back to Top