Studie (v prezenotvané podobě zatím nekompletní) objektů řadových a rodinných domů, lokalita Dubce.
Ve spolupráci s Ing. arch. MgA. Tomášem Legnerem
Back to Top