Vytvořeno s Ing. arch. MgA. Tomášem Legnerem
pod hlavičkou Legner Görner architekti

Předání dokumentace Lokalita Dubce — Za židovským hřbitovem.
Obsah dokumentace:
— UMÍSTĚNÍ KOMUNIKACÍ A INŽ. SÍTÍ

— URBANISMUS - PARCELACE ÚZEMÍ
— STUDIE OBJEKTŮ: ŘADOVÝ DŮM (5 VARIANT), RODINNÝ DŮM (DVĚ VARIANTY), OBČANSKÁ VYBAVENOST
— STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTOR. Park a obecné prvky parteru.
Back to Top