„PRAVDA BÝVÁ ČASTĚJI VYRYTÁ DO LAVIČEK, NEŽLI DO POMNÍKŮ“ — J. KAFKA
„THE TRUTH IS BEING WRITTEN IN THE BENCHES RATHER THAN IN THE MONUMENTS.“ — J. KAFKA
Back to Top