Pražské trojmezí patří k jedné z největších neobhospodařených ploch v širším centru Prahy.
Lokalizovan jižně od centra v blízkosti Hostivařského lesoparku.
Z analýzy rozložení kulturních, edukačních, zdravotních a výstavních ploch v Praze vyplývá, že většina těchto center se nachází v centru a severně od centra. Jinými slovy. Pražan nemá důvod navštívit Jižní město. Chybí zde významné atraktory.
Pražské trojmezí je dle UP zelená plocha. Svojí velikostí odpovídá trojnásobku Trojské zoologické zahrady. Čtyřnásobku Holešovického výsaviště. Pro všechny přiléhající pražské části by bylo skvělé, kdyby se pro něj našla atraktivní forma. Funkce, která přitahuje návštěvníky z celé Prahy a dává Jižnímu městu to, co mu chybí především: Prestiž. Prestiž Jižnímu městu chybí. Zelených ploch je zde dost.
Back to Top