Návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu na malém pozemku v satelitní výstavbě. Kárané, střední Čechy, 2024.
Dům má dvě nadzemní podlaží, přičemž druhé nadzemní podlaží zabírá zhruba polovinu zastavěné plochy. Strop nad obytnou místností je tak zvýšený oproti zbylým částem domu. 
Prostorová koncepce domu (a zahrady) má dynamický charakter. Kompozice se odvíjí od diagonální linie. Tímto způsobem je dosasženo lepší osvětlení prostor, atraktivnější výhledy. Celkově se tím zvýší kvalita prostoru všech místností, při zachování celistvosti hmoty.

Back to Top