Náš návrh pracuje s nápady dětí, žáků školy, se kterými jsme měli půldenní workshop v Mladé Boleslavi.
Návrh mixuje je do celistvé a ucelené struktury. Z energie, kterou děti do navrhování daly i do jejich představ, jak si školu představují. Návrh je hodně ovlivněný pochozí zelenou střechou, která je přístupná jak z patra, tak volně z terénu. Střecha působí jako krajinný prvek. Spirálový motiv navazuje na stávající zabydlení zahrady. Další důležitý motiv návrhu je schodiště propojené s jídelnou v jeden multifunkční 100m2 prostor s tribunou a prostorem (třeba dramatická výchova). Navrhli jsme jídelnu, která velikstně může připravit cca. 100-150 jídel/den.
Případně jde kuchyně přemístit či upravit a dispozice v této části předělat V objektu jsou dvě "klasické" učebny 60m2, které jsou vhodné pro 24 žáků (max. 33), Jde o stejný rozměr, jako mají učebny v klasické škole dle normy. Učebny jsou přímo nad sebou, což zjednodušuje konstrukci stavby. Obě učebny jsou prosvětlené ze dovu stran a mají přímý výstup na terasu. Z našeho pohledu jde o vyzkoušený a funkční dispoizici třídy, na které není potřeba něco měnit (a navyšovat náklady). Celá geometrie domu je tak kombinací spirálovitého prostoru s jídelnou se dvěma kvádry učeben. Něco jako hlemýžď lezoucí po kostkách cukru.

Konstrukce budovy by byl: Základ z cihel, kombinovaná s těžkou dřevěnou konstrukcí z dřevěných trámů. Tím jednak získáme obvodovou zeď, kterou budeme moc bez obav zahrnout terénem a druhak levné konstrukční řešení pro rozpony stropu do 8mi mertů. Jde také o příjemné, přírodní a ekologické materiály. Oba materiály: dřevo i cihla byly viděny/utvářeli interiér. Což má třeba i ekologický výchovný aspekt.
SITUACE V RÁMCI UMÍSTĚNÍ VE  STÁVAJÍCÍ ZAHRADĚ:
PŮDORYSY, 2D DOKUMENTACE:
INTERIÉR JAKO ÚTILNÁ ULITA: PŘÍRODNÍ MATERIÁLY A POCIT BEZPEČÍ:
POCHOZÍ STŘECHA:
DĚKUJI ZA POZORNOST!
Back to Top