Varianta A.
Varianta se třemi plnohonotnými pdlažími a čtvrtým nadzemním uskočeným podlažím. V objektu je šest bytových jedotek: dva luxusní dvoupodlažní lofty a čtyři garsonky. Součástí je také kancelářský prostor — studio. Parkování je řešeno v parteru domu (4 automobily).
Ekonomická návratnost této varainty je necelých 22 let.

Varianta B.
Varianta se čtyřmi plnohonotnými podlažími a pátým nadzemním uskočeným podlažím. V objektu je osm bytových jedotek: šest bytů 2+kk a dvě hezké garsonky s terasou. Parkování je řešeno v parteru domu pomocí sklopných parkovacích strojů (8 automobilů).

Návratnost této varianty je necelých 20 let.
Varianta C.
Varianta s pěti plnohonotnými podlažími a šestým nadzemním uskočeným podlažím. V objektu je osm bytových jedotek: osm bytů 2+kk a dvě hezké garsonky s terasou. V návrhu je parkování pouze pro 4 automobily. Zbytek parkovacích stání není řešen v rámci feasibility study a musí být dořešeno dle platných předpisů.
Návratnost této varianty je necelých 19 let, ovšem toto číslo je ovlivněno zvoleným řešením parkingu.
Back to Top